Stefna UMFÍ

UMFÍ

Ungmennafélag Íslands, skammstafað UMFÍ, er landssamband ungmennafélaga á Íslandi. UMFÍ var stofnað á Þingvöllum 2. ágúst 1907. Sambandsaðilar UMFÍ eru 26 talsins sem skiptast í 21 íþróttahérað og fimm ungmennafélög með beina aðild. Innan UMFÍ eru rúmlega 430 aðildarfélög.

UMFÍ leggur áherslu á að allir geti tekið þátt í íþróttum og hreyfingu og verið hluti af öflugri liðsheild í samfélaginu. UMFÍ lætur sig lýðheilsu varða og leggur sitt af mörkum til að búa komandi kynslóðum sem best uppvaxtarskilyrði.

UMFÍ sinnir forvörnum og fræðslu, leggur áherslu á að vinna að líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska félagsmanna. Ungmennafélagsandinn er grundvöllur í öllu starfi hreyfingarinnar og eru sjálfboðaliðar og framlag þeirra forsenda starfseminnar.

UMFÍ er þjónustu- og samstarfsvettvangur fyrir sambandsaðila og aðildarfélög þeirra. UMFÍ leggur áherslu á fagleg vinnubrögð, jákvæð samskipti og samvinnu með sameinaða krafta að leiðarljósi.

 

HLUTVERK

Starf þeirra félaga sem mynda UMFÍ snýst um að efla, styrkja og byggja upp fólk með íþrótta-, félags- og æskulýðsstarfi. Hlutverk UMFI er að styrkja starf sambandsaðila og aðildarfélaga þeirra. UMFÍ hvetur og styður við bætta lýðheilsu landsmanna.

 

FRAMTÍÐARSÝN

Með stuðningi UMFÍ er starf sambandsaðila og aðildarfélaga þeirra sterkara og öflugra, með áherslu á almenna þátttöku og lýðheilsu.

 • UMFÍ er öflug fjöldahreyfing sem skiptir einstaklinga og samfélagið máli.
 • UMFÍ er sterkur samstarfsaðili sem mætir þörfum sambandsaðila og bætir samfélagið.
 • UMFÍ leggur áherslu á almenna þátttöku og bætta lýðheilsu.

 

GILDI

Gleði – Traust – Samvinna.

 • UMFÍ leggur áherslu á gleðina sem felst í því að taka þátt.
 • UMFÍ er framsækin og traust hreyfing, sýnir frumkvæði og vinnur að markmiðum sínum á faglegan hátt.
 • UMFÍ leggur áherslu á samvinnu þar sem margfeldisáhrif skila betri heildar hagsmunum.

Gildi UMFÍ endurspeglast í ungmennafélagsandanum sem felur í sér að bæta sjálfan sig og samfélagið um leið.

 

SLAGORÐ

Ræktun lýðs og lands.

UMFÍ, okkar hreyfing!

 

YFIRLIT YFIR STEFNUÞÆTTI MEÐ ÁHERSLUM

 

Starfsemi:

UMFÍ eflir starf sambandsaðila og aðildarfélaga þeirra.

 • Efling íþróttahéraða.
 • Auka samstarf og þekkingarmiðlun.
 • Málsvari hreyfingarinnar við opinbera aðila.
 • Upplýsingatækni, aðgangur, aðstoð og úrvinnsla.

 

UMFÍ hvetur og styður við eflingu lýðheilsu.

 • Upplýsa og greina þátttöku og brottfall í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi.
 • Hvetja til aukins forvarnastarfs, tengt líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu.

 

Leiðir:

UMFÍ er öflugur þjónustuaðili.

 • Persónuleg samskipti UMFÍ við sambandsaðila.
 • Skýrir ferlar og leiðbeiningar, sem nýtast sambandsaðilum.

 

UMFÍ er leiðandi í fræðslu og forvörnum.

 • Fræðsla sem nýtist sem flestum.
 • Nota nútímalegar aðferðir.

 

UMFÍ stendur fyrir viðburðum.

 • Standa fyrir fjölbreyttum viðburðum.
 • Samstarf við aðila um framkvæmd viðburða.

 

UMFÍ styrkir grasrótarstarf.

 • Styrkir og sjóðir.
 • Aðstoð með fjármögnun.

 

Verklag:

UMFÍ leggur áherslu á nútímalegar aðferðir.

 • Taka ákvarðanir byggðar á þörfum og aðstæðum hverju sinni.
 • Nota árangursríkt miðlunarform í fræðslu og fundum.
 • Upplýsingakerfi íþróttahreyfingarinnar til samræmis við nútímatækni og notkun.

 

UMFÍ byggir á traustum stjórnarháttum.

 • Tryggt að allir sambandsaðilar hafi vægi í ákvarðanatöku.
 • Virk samráð og lýðræðisleg vinnubrögð.
 • Fagleg vinnubrögð og gagnsæi.

 

UMFÍ sýnir ábyrga hegðun.

 • Skýrir verkferlar og upplýsingagjöf.
 • Virðing fyrir náttúru og umhverfi.

 

Mannauður:

UMFÍ byggir á öflugu sjálfboðaliðastarfi.

 • Fjölbreytt framlag sjálfboðaliða.
 • Gildi sjálfboðaliða fyrir samfélagið.
 • Ungt fólk.

 

UMFÍ samanstendur af öflugu starfsfólki.

 • Fjöl- og samhæfður starfsmannahópur.

 

UMFÍ er sterkur samstarfsaðili.

 • Samskipti við stjórnvöld.
 • Háskóla- og fræðasamfélagið.
 • Sambandsaðilar, fyrirtæki og félagasamtök.
 • Erlend samskipti.

 

Fjármál:

UMFÍ er framsýnt í öflun styrkja og rekstrarfjármuna.

 • Standa vörð um og efla núverandi tekjupósta.
 • Fjölga tekjuleiðum.
 • Efla fjárhagsstöðu íþróttahéraða.

 

UMFÍ er ábyrgt í nýtingu fjármuna, mannauðs, aðstöðu og búnaðar.

 • Skýr áætlanagerð og markviss eftirfylgni.
 • Útsjónarsemi í nýtingu fjármagns og aðstöðu.
 • Gæta jafnræðis og gagnsæis.