Viðbrögð við COVID-19

Hér er að finna hagnýtar upplýsingar vegna COVID-19 fyrir íþrótta- og ungmennafélagshreyfinguna. 

 

Spurt og svarað um áhrif samkomubanns eftir 13. ágúst 2020

Hvað þýðir samkomubann?

Takmörkun á fjölda einstaklinga sem má koma saman miðast við 100 fullorðna frá og með 14. ágúst til 27. ágúst 2020. Börn fædd 2005 eða síðar eru undanskilin. 

Með takmörkun á fjölda er átt við þegar fleiri en 100 einstaklingar koma saman, hvort sem er í opinberum rýmum eða einkarýmum. Er þá m.a. vísað til íþróttaviðburða. 

Hvar sem fólk kemur saman og í allri starfsemi þarf að hafa a.m.k. 2 metra á milli einstaklinga sem ekki deila heimili. 

Þar sem ekki er hægt að tryggja 2 metra fjarlægð milli einstaklinga þarf að nota andlitsgrímu sem hylur nef og munn. Þetta á t.d. við um almenningssamgöngur, þ.m.t. innanlandsflug og farþegaferjur, og starfsemi s.s. hárgreiðslustofur og nuddstofur. Mikilvægt er að kynna sér leiðbeiningar um notkun andlitsgríma. 

Ofangreind tilmæli eiga EKKI við börn og ungmenni í leik- og grunnskóla. Engar fjöldatakmarkanir eða nálægðarmörk gilda fyrir þann aldurshóp. 

 

Hvað fellur ekki undir samkomubann?

Samkomubannið nær ekki til alþjóðaflugvalla eða alþjóðahafna, flugvéla eða skipa. 

Upplýsingar af vefnum covid.is

Gildir tveggja metra reglan alltaf í íþróttum?

Frá 13. ágúst þarf hvar sem fólk kemur saman og í allri starfsemi að hafa 2 metra á milli einstaklinga sem ekki deila heimili. 

Þar sem ekki er hægt að tryggja 2 metra fjarlægð milli einstaklinga þarf að nota andlitsgrímu sem hylur nef og munn. 

 

Nálægðartakmörkun í íþróttum

Snertingar eru heimilar milli íþróttafólks á æfingum og í keppnum. Aftur á móti skal virða 2 metra nálægðartakmörkun í búningsklefum og á öðrum svæðum utan keppni og æfinga. Aðrir, meðal annars þjálfarar, starfsmenn og sjálfboðaliðar, skulu einnig virða 2 metra nálægðartakmörkun.

Mega æfingar fara fram?

Já, æfingar mega fara fram ef eftirfarandi tilmælum er fylgt. 

 

Nálægðartakmörkun í íþróttum

Snertingar eru heimilar milli íþróttafólks á æfingum og í keppnum. Aftur á móti skal virða 2 metra nálægðartakmörkun í búningsklefum og á öðrum svæðum utan keppni og æfinga. Aðrir, meðal annars þjálfarar, starfsmenn og sjálfboðaliðar, skulu einnig virða 2 metra nálægðartakmörkun.

Starfsemi sem í eðli sínu felur í sér að þátttakendur noti sameiginlegan búnað s.s. íþróttastarf og líkamsræktarstöðvar, geri hlé á starfsemi eða sótthreinsi slíkan búnað milli notenda.

Ofangreind tilmæli ná ekki til barna fædd 2005 og síðar.

Allir einstaklingar, óháð aldri eru þó áfram hvattir til að huga að persónulegum sóttvörnum með handþvotti og spritti. 

Mega mót fara fram?

Íþrótta- og ólympíusamband Íslands setur sérsamböndum reglur, svo sem um áhorfendur, einstak­lings­bundnar sóttvarnir og sótthreinsun búnaðar, um framkvæmd æfinga og keppna í sínum greinum í samvinnu við sóttvarnalækni.

Er leyfilegt að skipta upp íþróttasal/knattspyrnuhúsi í nokkur minni svæði?

Frá og með 13. ágúst takmarkast fjöldi einstaklinga sem má koma saman við 100 fullorðna. Takmörkunin nær ekki til barna sem eru fædd 2005 eða síðar. Um þann aldurshóp gilda engar fjöldatakmarkanir. 

Gilda sömu forsendur fyrir æfingar úti og inni?

Stutta svarið er já. 

Frá og með 13. ágúst takmarkast fjöldi einstaklinga sem má koma saman við 100 fullorðna. Takmörkunin nær ekki til barna sem eru fædd 2005 eða síðar. Um þann aldurshóp gilda engar fjöldatakmarkanir. 

Á öllum stöðum innandyra þar sem umgangur fólks er nokkur skal þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega algenga snertifleti. Auk þess skal minna almenning og starfsmenn á einstaklingsbundnar sóttvarnir, svo sem munnlega, með merkingum eða skiltum.

Við alla innganga skal tryggja aðgang að sótthreinsandi vökva fyrir hendur og eins víða um rými og talin er þörf á. 

Er leyfilegt að blanda árgöngum skólabarna á íþróttaæfingum?

Já. Gildandi fjöldatakmarkanir eiga ekki við um börn fædd 2005 og síðar. 

Hversu oft þarf að þrífa búnað?

Notkun á sameiginlegum búnaði, einkum þeim sem snertur er með höndum, skal haldið í lágmarki og ber að sótthreinsa hann á milli notkunar.

Á öllum stöðum innandyra þar sem umgangur fólks er nokkur skal þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega algenga snertifleti. Auk þess skal minna almenning og starfsmenn á einstaklingsbundnar sóttvarnir, svo sem munnlega, með merkingum eða skiltum.

Við alla innganga skal tryggja aðgang að sótthreinsandi vökva fyrir hendur og eins víða um rými og talin er þörf á. 

Mega foreldrar vera á íþróttaæfngum barna sinna?

Stutta svarið er já ef eftirfarandi tilmælum er fylgt:

Hámarksfjöldi fer ekki yfir 100 fullorðna. 

Tryggt er að foreldrar geti haldið 2 metrum á milli sín. 

Hvernig er með íþróttaiðkun leikskólabarna þar sem þörf er á stuðningi foreldra?

Íþróttaiðkun leikskólabarna þar sem þörf er á stuðningi foreldra er heimil ef tryggt er að foreldrar haldi 2 metrum á milli sín. 

Hver eru réttindi starfsmanna í íþróttahreyfingunni?

Starfsmenn og verktakar íþróttafélaga og frjálsra félagasamtaka eiga rétt til hlutagreiðslu samhliða minnkuðu starfshlutfalli vegna tímabundins samdráttar í starfsemi vinnuveitanda, samkvæmt frumvarpi félags- og barnamálaráðherra. 

Miðað við það geta starfsmenn íþróttafélaga, þjálfarar og aðrir á launaskrá viðkomandi félags sótt um hlutagreiðslur komi til skerts starfshlutfalls. Gert er ráð fyrir að þær geti numið frá 20-75% skerðingu á móti starfshlutfalli starfsmanna. Komi til skerðingar þarf starfsmaður að semja við yfirmann sinn og sækja að því loknu um greiðslur vegna minna starfshlutfalls.

Í stuttu máli:

 • Hlutagreiðslur greiddar samhliða allt að 75% minna starfshlutfalli.
 • Laun frá vinnuveitanda og greiðslu bóta samanlagt geta aldrei numið hærri fjárhæð en 90% af meðaltali heildarlauna launamanns.
 • Miðað er við meðaltal launa síðustu þriggja mánaða áður en launamaður missti starf sitt að hluta.
 • Þak á samanlagðar bætur og laun nema 700.000 krónum.
 • Einstaklingur með 400.000 krónur í launa eða minna á mánuði getur fengið greitt 100% launa sinna.
 • Gildistími frumvarpsins er frá 15. mars 2020 til 31. maí 2020.

Sjá nánar: 

http://umfi.is/utgafa/frettasafn/ithrottafelog-geta-nytt-hlutagreidslur/

Hvernig fer með æfingagjöld ef félög þurfa að fella niður æfingar til lengri tíma?

ÍSÍ og UMFÍ hafa leitað ráðgjafar varðandi endurgreiðslu æfingagjalda.

Samkvæmt þeirri ráðgjöf eru þessar aðstæður sem nú eru uppi dæmi um ytri atvik sem ekki voru fyrirséð og ekki unnt að koma í veg fyrir. Sú staðreynd að íþróttafélög geta ekki veitt þjónustu sína telst því almennt ekki vanefnd gagnvart iðkendum. Iðkendur geta því ekki krafist þess að æfingar fari fram með hefðbundnu sniði né krafist skaðabóta vegna þess að æfingar hafa fallið niður. Hins vegar þarf að koma til móts við iðkendur vegna þess tímabils sem æfingar liggja niðri.
 
ÍSÍ og UMFÍ mæla með því að félögin haldi áfram að þjónusta iðkendur með fjar- og heimaæfingum eins og best er kostur. Þá er einnig mælt með því að félögin komi til móts við iðkendurna og forráðamenn þeirra með því að lengja æfingatímabilið eða bjóða upp á aukaæfingar og/eða námskeið. Tímalengd og fyrirkomulag ræðst af því hversu mikla þjónustu félögin hafa getað veitt á meðan samkomubannið varir.

ÍSÍ og UMFÍ leggja áherslu á í tilmælum sínum að ábyrgð og ákvörðun um tilhögun og ráðstöfun æfingagjalda er alfarið á forræði aðildarfélaganna sjálfra og/eða deilda þeirra.

Sjá nánar: Frétt um tilmæli varðandi fyrirspurn um endurgreiðslu æfingagjalda.

Hvað gerum við með ársfundi sambandsaðila UMFÍ?

Fjöldamörk samkomubanns miðast við 100 fullorðna einstaklinga. Eins þarf hvar sem fólk kemur saman að hafa a.m.k. 2 metra á milli einstaklinga sem ekki deila heimili.  

Æskilegt er að leita leiða til að halda fundum fáum og takmarka fjölda fundargesta.

Ráðlegra er að á meðan samkomubannið gildir að bjóða fólki fremur upp á fjarfundi hvort heldur er af skrifstofu eða heiman frá viðkomandi.

Hver er áhrif samkomubanns á skil á starfsskýrslum til UMFÍ?

ÍSÍ og UMFÍ hafa í sameiningu ákveðið að framlengja frest til að skila inn starfsskýrslum í Felix til 1. júní næstkomandi.

Þau íþróttafélög sem hafa tök á að skila fyrr eru góðfúslega beðin um að ganga frá skilum eins fljótt og auðið er. Það flýtir fyrir úrvinnslu gagna.

UMFÍ veitir frekari upplýsingar í síma  568 2929 og í tölvupósti á netfanginu umfi@umfi.is.

Hvað með aðra fundi sambandsaðila UMFÍ og aðildarfélga þeirra?

Fjöldamörk samkomubanns miðast við 100 fullorðna einstaklinga. Eins þarf hvar sem fólk kemur saman að hafa a.m.k. 2 metra á milli einstaklinga sem ekki deila heimili.  

Æskilegt er að leita leiða til að halda fundum fáum og takmarka fjölda fundargesta.

Ráðlegra er að á meðan samkomubannið gildir að bjóða fólki fremur upp á fjarfundi hvort heldur er af skrifstofu eða heiman frá viðkomandi.

Almennar upplýsingar

Hvernig get ég varið mig og aðra gegn veirunni?

Mikilvægast er að þvo sér vel og oft um hendurnar með vatni og sápu í lágmark 20 sekúndur eða nota handspritt. Þegar þú mætir í vinnu eða kemur heim skaltu byrja á að þvo hendur vel og vandlega. Svo er góð regla að forðast náin samskipti við aðra sem eru með einkenni kvefs, eins og hnerra eða hósta og halda sig í minnst tveggja metra fjarlægð.

Ef þú þarft að hósta eða hnerra er betra að gera það í olnbogabótina en ekki í hendurnar eða út í loftið. Sýndu sérstaka aðgát við algenga snertifleti á fjölförnum stöðum, s.s. handrið, lyftuhnappa, snertiskjái, greiðsluposa og hurðarhúna. Heilsaðu með brosi frekar en handabandi.

 

Upplýsingar af síðunni covid.is

Hvað geri ég ef ég held að ég sé smitaður af veirunni?

Hafðu samband við Læknavaktina í síma 1700, heilsugæsluna þína eða netspjall á heilsuvera.is og fáðu ráðleggingar. 

Ekki fara beint á heilbrigðisstofnun, heldur hringdu fyrst og fáðu leiðbeiningar. 

Upplýsingar af síðunni covid.is

Hver eru einkenni smits?

Þú getur varið þig og aðra gegn smiti með því að fylgja þessum ráðum.

 • Þvoðu hendur þínar reglulega með vatni og sápu, minnst 20 sekúndur í hvert skipti.
 • Ef vatn og sápa eru utan seilingar er gott að nota handspritt, til dæmis þegar þú hefur notað greiðslukort eða komið við fleti sem margir snerta, svo sem hurðarhúna. Á vef landlæknis eru góðar upplýsingar um hvernig gæta má varúðar gegn sýkingum.
 • Ef þú þarft að hósta eða hnerra skaltu nota olnbogabótina eða einnota klúta. Þannig kemurðu í veg fyrir að úði fari á hendur. Gættu þess að hósta eða hnerra ekki á aðra.
 • Takmarkaðu náin samskipti við annað fólk, t.d. handabönd og faðmlög. Finndu aðrar leiðir til þess að heilsa, sem ekki fela í sér snertingu.
 • Reyndu að bera ekki hendur upp að andlitinu, sérstaklega augum, nefi og munni.
 • Þrífðu oftar fleti sem eru mikið notaðir.
 • Ef þú ert eldri borgari eða með ákveðna undirliggjandi sjúkdóma er ráðlagt að halda sig fjarri mannamótum og fjöldasamkomum.
 • Forðastu að umgangast fólk sem er með einkenni sem minna á flensu.

 

Upplýsingar af vef Embættis landlæknis